શિમેજી મશરૂમ્સ

 • Fresh Brown Shimeji Mushrooms In Punnet

  પુનેટમાં તાજા બ્રાઉન શિમેજી મશરૂમ્સ

  બ્રાઉન શિમેજી મશરૂમના એક બોક્સમાં 150 ગ્રામ બ્રાઉન શિમેજી મશરૂમ હોય છે.

  બ્રાઉન શિમેજી મશરૂમ્સને કરચલા-સ્વાદવાળા મશરૂમ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.તે સબફાઈલમ બેસિડિયોમાસીટ્સ , વ્હાઇટ મશરૂમ્સ, યુમુશરૂમ્સ, જેને યુમુશરૂમ્સ, બેન્યુમશરૂમ્સ, ટ્રુ ચિમશરૂમ્સ, જિયાઓયુ મશરૂમ્સ, હોંગક્સી મશરૂમ્સ વગેરે તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.કુદરતી વાતાવરણમાં, તે સામાન્ય રીતે પાનખર ઋતુમાં બીચ [1] જેવા પહોળા પાંદડાવાળા વૃક્ષોના મૃત અથવા ઉભા વૃક્ષો પર જૂથોમાં ઉગે છે.

 • Fresh White Shimeji Mushrooms In Punnet

  પુનેટમાં તાજા સફેદ શિમેજી મશરૂમ્સ

  સફેદ શિમજી મશરૂમના એક બોક્સમાં 150 ગ્રામ સફેદ શિમજી મશરૂમ હોય છે.

  વ્હાઇટ જેડ મશરૂમ, જેને વ્હાઇટ સ્નો મશરૂમ્સ, વ્હાઇટ ક્રેબ-સ્વાદવાળા મશરૂમ્સ, વ્હાઇટ રિયલ જી મશરૂમ્સ અને વ્હાઇટ જેડ મશરૂમ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે એગેરિક, ટ્રાઇકોડર્મા અને જીનસ વ્હાઇટ મશરૂમના છે અને તે એક દુર્લભ ખાદ્ય ફૂગ છે.

 • Fresh White And Brown Shimeji Twins Mushrooms In Punnet

  પુનેટમાં તાજા સફેદ અને ભૂરા શિમેજી ટ્વિન્સ મશરૂમ્સ

  જોડિયા શિમેજી મશરૂમના એક બોક્સમાં 100 ગ્રામ સફેદ શિમેજી મશરૂમ અને 100 ગ્રામ બ્રાઉન શિમેજી મશરૂમ હોય છે.એક બોક્સ મશરૂમ્સ તમને બે અલગ અલગ મશરૂમ્સનો સ્વાદ માણવા દે છે.

 • Finc Brand Nutritious Mushrooms White Bunashimeji Fresh

  Finc બ્રાન્ડ પૌષ્ટિક મશરૂમ્સ સફેદ બુનાશિમેજી તાજા

  સફેદ શિમજીમાં લાયસિન અને લ્યુસીન હોય છે, જે ઈંડાના દૂધના ઉત્પાદનો અને માંસમાં પ્રોલાઈન અને સલ્ફર ધરાવતા એમિગો એસિડને અસરકારક રીતે પૂરક બનાવી શકે છે.આ રીતે, લોકો સંતુલિત પોષણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને વધુ સારી રીતે શોષી શકે છે.સફેદ શિમજીમાં β-1,3-D ગ્લુકેન પણ હોય છે.પ્રકાશનમાં બાયોએક્ટિવિટી અને ગ્લુકનની રચના વચ્ચેનો સંબંધ, સાબિત થયું કે β-1,3-D ગ્લુકનમાં ગાંઠ વિરોધી પ્રવૃત્તિ, કિરણોત્સર્ગ વિરોધી અસર અને બળતરા વિરોધી અસર છે.

 • Long Shelf-life Brown Beech 125g 150g Fresh Shimeji Mushrooms

  લાંબી શેલ્ફ-લાઇફ બ્રાઉન બીચ 125 ગ્રામ 150 ગ્રામ તાજા શિમેજી મશરૂમ્સ

  બ્રાઉન શિમેજીમાં લાયસિન અને લ્યુસીન હોય છે, જે ઈંડાના દૂધના ઉત્પાદનો અને માંસમાં પ્રોલાઈન અને સલ્ફર ધરાવતા એમિગો એસિડને અસરકારક રીતે પૂરક બનાવી શકે છે.આ રીતે, લોકો સંતુલિત પોષણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને વધુ સારી રીતે શોષી શકે છે.સફેદ શિમજીમાં β-1,3-D ગ્લુકેન પણ હોય છે.પ્રકાશનમાં બાયોએક્ટિવિટી અને ગ્લુકનની રચના વચ્ચેનો સંબંધ, સાબિત થયું કે β-1,3-D ગ્લુકનમાં ગાંઠ વિરોધી પ્રવૃત્તિ, કિરણોત્સર્ગ વિરોધી અસર અને બળતરા વિરોધી અસર છે.